Oldtimers

Tävlingsledare 2020:

Fia Alderin
Lennart Velinder
Marita Isaksson

Ragnar Johansson