Oldtimers

Tävlingsledare 2020:

Fia Alderin
Lennart Velinder
Anita Nyström Karlsson

Ragnar Johansson