Golfbanan byggs ut till 18 hål

Den sydvästra delen av golfbanan hade två ägare. Fastigheten 10:1 innehöll hålen 7 och 8 samt delar av hålen 6, 9 och 10. Innesluten av fastigheten 10:1 låg fastigheten 2:9 som i sin tur innehöll återstoden av hålen, 6, 9 och 10. Inköpen av dessa båda fastigheter måste därför göras samtidigt och var även av andra skäl komplicerade och drog ut på tiden. Fastigheten 10:1 sysselsatte en man, som vid inköpet måste beredas arbete. Härigenom hade vi tre anställda, vilket var i överkant för skötsel av en nio-hålsbana. Det saknades emellertid inte arbetsuppgifter, men det saknades pengar. Det beslöts i detta läge, att 18-hålsbanan skulle påbörjas och att antalet aktieägare skulle utökas till 80. Samtliga medlemmar i Golfklubben fick genom en personlig skrivelse en möjlighet till inköp av en aktie i AB Fjällbacka Golfbana enligt samma regler som gällt tidigare, men även nu var aktierna svårsålda.
1971 påbörjades således den sista delen av banan i egen regi. På hösten samma år var greenerna 5 – 11 – 12 och 13 färdiga. Återstående greener kunde tillsammans med fairway och gräsutslag besår på hösten. Men innan dess ställde många av medlemmarna upp för operation "stenplockning".

Innan de sista 9 hålen byggdes hade vi under ett par dagar besök av den internationellt kände engelska golfarkitekten Mr Pennink, som anlitats av golfförbundet. Mr Pennink studerade såväl den gamla, som de under planering sista hålen och kom med flera bra förslag. Han tyckte samtidigt att vår banarkitekt Erik Röhss utnyttjat naturen vid Anrås på ett utmärkt sätt.

Den 3/7 1973 öppnades 18-hålsbanan för spel. Detta skedde utan större pådrag genom att följande medlemmar ur styrelsen slog ut de första bollarna från 5:e utslaget i följande ordning: Harry Järund, Sten Carlqvist, Åke Hugosson och Gösta Järund. Händelsen bevittnades av GP och Bohuslänningen.