Viktigt att tänka på vid tidsbokning

  • Vid bokning av starttid MÅSTE allas Golf-ID:n anges för respektive spelare i bollen minst 24 timmar innan spel.
  • Starttider kan bokas 30 dagar i förväg för både medlemmar och greenfeegäster.
  • Glöm inte att ankomstregistrera er innan starttid. Vid start innan receptionens öppettider går det bra att ankomstregistrera sig efter spelad runda.
  • Vid rabatt av gästgreenfee MÅSTE medlemmen komma till receptionen och konfirmera gäst/er. Annars gäller inte rabatten. En medlem kan ge rabatt till max 3 personer och medlemmen måste gå med i bollen.
  • Avbokning av starttid görs senast 3h före start. Bryts denna regel debiteras gäster full greenfee och medlemmar halv greenfee. Vid start före receptionens öppettider måste avbokning ske dagen innan.
  • Vi förbehåller oss rätten att slå ihop bollar (ex två 2-bollar till en 4-boll) vid högt bokningstryck. Blir det aktuellt kontaktar vi berörda personer.