Viktigt att tänka på vid tidsbokning

• Vid bokning av tid via reception, golf.se eller MyBookingappen MÅSTE allas Golf-IDn anges för respektive spelare i bollen minst 3 dagar innan spel.

• Starttider kan bokas 30 dagar i förväg för både medlemmar och greenfeegäster. 

• Glöm inte att ankomstregistera er innan starttid. Vid start före kl. 09:00 så går det bra att ankomstregistrera sig efter spelad runda.

• Vid rabatt av gästgreenfee så MÅSTE medlemmen komma till receptionen och konfirmera gäst/er. Annars gäller inte rabatten. En medlem kan ge rabatt till max 3 personer och medlemmen måste gå med i bollen.

• Avbokning av speltid görs senast 1 dag före. Vid första överträdelsen ges en varning. Vid andra överträdelsen faktureras den bokade tiden.

• Tidsbokning var dag mellan kl. 09:00-15:00. Övrig tid gäller bollränna.

• Dagsgreenfee gäller alla dagar.

• Vid spel av 2 rundor samma dag måste en runda ligga antingen innan eller efter tidsbokningen.

• Vi förbehåller oss rätten att slå ihop bollar (ex. två 2-bollar till en 4-boll) vid högt bokningstryck. Blir det aktuellt ringer vi upp.