Kamerabevakning

Kamerabevakning

Fjällbacka Golfbana AB strävar efter att vara en säker plats för våra medarbetare, medlemmar och gäster. Som ett led i detta använder vi oss av kamerabevakning.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott samt att förebygga och utreda olyckor. Vi följer kraven i gällande kamerabevakningslag.

Bevakningsskyltarna upplyser om behandlingsansvarig och ger vidare kontaktinformation. Bevakningsfilmerna sparas i upp till 30 dagar varefter de raderas automatiskt.

Denna behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Fjällbacka Golfbana AB. Bevakningsfilmerna delas inte med andra verksamheter.

Fjällbacka Golfbana AB förbehåller sig rätten att spara bevakningsfilmerna en längre period vid misstanke om oegentligheter och att överlämna bevakningsfilmerna till offentliga myndigheter vid begäran.

 

Du har rätt att en gång per år begära information om hur dina personuppgifter behandlas samt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

Om Fjällbacka Golfbana AB kan lämna ut uppfifterna får du ta del av:

* vilka personuppgifter om dig som behandlas

* ändamålet för behandlingen i det enskilda fallet

* mottagare av uppgifterna

* hur länge personuppgifterna behandlas

 

Kontaktuppgifter:

Fjällbacka Golfbana AB, Fjällbacka

+4652531150

www.fjallbackagk.se