Vision & strategiska mål

Vision

Fjällbacka Golfklubbs vision är att erbjuda medlemmar och gäster en unik golfupplevelse under hela livet!

Genom bibehållen hög kvalitet på banan och faciliteter samt välkomnande service skall Fjällbacka Golfklubb utgöra en golfanläggning, som man önskar vara medlem i och som man prioriterar att besöka. Målet är att Fjällbacka Golfklubb ska ha en ranking mellan 30-40 av de av de ca 450 klubbar, som finns i Sverige.

Affärsidé

Fjällbacka Golfklubb är en golfklubb med tydliga regler som värnar om sina medlemmar och skall erbjuda dem bästa möjliga service. Klubbens gäster anses vid erlagd greenfee som medlem.

Strategiska Mål

Klubb

 • Fjällbacka Golfklubb skall sträva efter hög klubbkänsla och ett klubbliv verkandes året runt, med sin höjdpunkt på sommaren.
 • Fjällbacka GK skall uppmuntra det ideella arbetet inom klubben.

Banan

 • Banan skall hålla hög kvalité med karaktär av semiseaside där golfen påminner om linksgolf.
 • Banan skall erbjuda hög säkerhet för såväl spelare som arbetare.
 • Banan skall ge en naturupplevelse.
 • Banan skall vara en utmaning för såväl motions- som tävlingsgolfaren.

Medlem

 • Fjällbacka GK skall sträva efter en stabil & nöjd medlemskara med stor efterfrågan av medlemskap.
 • Fjällbacka GK skall sträva efter jämställdhet mellan män och kvinnor med en hög andel juniorer.

Gäst

 • Fjällbacka GK skall erbjuda en unik golfupplevelse för ens greenfeegäster.

Ekonomi

 • Rörelsens kostnader skall täckas av medlemsavgifter, greenfeeintäkter samt sponsorintäkter. Medlemsintäkterna skall dominera
 • Fjällbacka GK skall årligen avsätta medel för framtida investeringar.
 • Fjällbacka GK skall sträva efter hög beläggning på såväl högsäsong som lågsäsong.

Sponsring

 • Fjällbacka GK skall vara en attraktiv plats för företag att synas och verka på.

Fastigheter

 • Fjällbacka GK skall sträva efter hög kvalité på områdets faciliteter.

Restaurang

 • Fjällbacka GK skall ha en restaurang som erbjuder mat med hög standard och stor trivsel.

Miljö

 • Fjällbacka GK skall i alla ändar jobba för miljön och arbeta för att behålla och utveckla det erhållna miljödiplomet.
 • Fjällbacka GK skall följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets krav för en säker arbetsplats.

Personal

 • Fjällbacka GK skall sträva efter att bibehålla en stabil och utbildad personal som kan möta framtiden.

Idrott

 • Fjällbacka GK ska sträva efter breddverksamhet hos juniorerna och hos potentionella spelare uppmuntra till elitsatsning.
 • Fjällbacka GK ska genomföra intressanta tävlingar som uppmuntrar både motionsgolfaren och tävlingsgolfaren.