Fjällbacka Golfklubbs historia

Utdrag från skrift som utgavs 1992 i samband med firandet av klubbens 25-årsjubileum.

Fjällbacka får golfbana

Harry Järund, som fått intresse för golf (Lunds Akademiska Golfklubb) sökte runt om i Fjällbackas närhet efter möjlig plats för en golfbana. Han finner då området runt Anråsälvens utlopp. Året är 1964.

Flygkartor anskaffades och förberedande skisser på en 18-hålsbana gjordes. Golfbanechefen i Lund, Erik Torudd (senare golfförbundets banchef) uttalar sig positivt och en första skiss från 25/8 1964 visade, att detta område med sin omväxlande natur, hade alla förutsättningar till skapande av en spännande och naturskön golfbana.

Den 30/11 inbjöds personer från kommunen, att besöka området. Man beslöt då, att kontakta berörda myndigheter samt få klarhet i ägandeförhållande till marken.
Det visade sig härvid, att området ägdes av tre familjer: Gunnar Andersson med fastighetsbeteckningen 3:3, Thord Thoren 10:1 och Alma Ahrne 2:9.

Förberedande sammanträden med myndigheter gav i stort sett positiva besked, men komplicerades delvis av den samtidigt pågående kommunsammanslagningen. I samarbete med Raymond Hansson (kommunalordförande) genomfördes nödvändiga tillstånd från byggnadsnämnd, lantbruksnämnd, länsstyrelse, miljö, fiske etc.

Landshövding Per Nyström och längre fram i tiden landshövding Åke Norling besökte området vid flera tillfällen och hjälpte till när det kärvade med myndigheter. De 25/7 1965 tecknades ett preliminärt köpeavtal mellan ägaren till 3:3 Gunnar Andersson och Harry Järund, under överinseende av Raymond Hansson. En förutsättning för köpet var dock att de två personer, som dittills hade sysslat med jordbruk kunde beredas fast anställning. Gunnar Andersson kom sedan att betyda mycket för golfklubben.

Förhandlingar upptogs även med ägarna till de båda andra fastigheterna, men av olika skäl tog detta längre tid och avslutades inte förrän 1972.