Greenfeeöverenskommelse BDGF 2024

Rabatten gäller inom distriktet för fullt betalande och fullvärdiga medlemmar.

Gäller ej någon typ av vardags- eller greenfeemedlemmar.

Vardagar under lågsäsong:

Måndag - torsdag, 1/1 - 31/5 och 1/9 - 31/12 betalar fullvärdiga medlemmar en greenfee på 350 kr

 

Juniorers fria greenfee-spel inom BDGF

Juniorer, upp till och med 21 år, med officiellt handicap och medlemskap i någon av distriktets klubbar, har fritt greenfee-spel hos varandra alla dagar hela året.

Mottagande klubbs regler tillämpas vad gäller tidsbokning och hcp-regler.

För att det fria spelet ska gälla MÅSTE spelaren ringa senast dagen före och kontrollera att det passar mottagande klubb. Detta gäller under den period, då klubben har tidsbokning. Spelaren kan då bli hänvisad till annan tid som är bättre ur klubbens synpunkt.

Juniorer skall inte betala greenfee på tävlingar men de ska betala tävlingsavgift!