Marknadskommittén

Marknadskommittén består av:

Ture Eriksson Tel. 0525-311 50

Mats Källberg

Annette Dahlemar

Peter Karlsson

Marknadskommitténs existens och uppgift
Sommaren 2010 bildades FjGK Marknadskommitté med uppgift att utveckla samarbetet mellan klubben och näringslivet. Målsättningen är att komplettera medlemsavgifterna med en ökad andel intäkter från företag, stora såväl som små företag. Klubben har sedan många år partneravtal med många företag, men målet är alltså att teckna fler partneravtal. Avtalen ger företagen möjligheter till en mix av spelrätter, reklamplatser, företagsgolf och andra aktiviteter. 

Partnerpaketen
Vi har som sagt fem mycket intressanta erbjudanden genom de framtagna partnerpaketen (läs mer här). Broschyrer finns att hämta i klubbens reception. Ni kan också läsa om paketen på www.fjallbackagk.se. Klubben har i skrivande stund attraherat och tecknat över 20 partneravtal.

Låt oss hjälpas åt!
Vi har en fantastisk golfklubb i en unik miljö. Vi ska hjälpas åt att ta kontakt med tänkbara företag som vi tror gillar vår klubb och som kan dra nytta av ett partneravtal. Vi vet att den bästa marknadsföringen av partnerverksamheten sker genom våra medlemmar. Låt oss hjälpas åt! 

Kontakt
Kontakta gärna någon av oss i kommittén för mer information eller för förslag på tänkbara partners.