Vagnförbud under vintern

Robert Molin Banchef informerar om ett kommande vagnförbud.

Hej på er!

Mitt jobb på Fjällbacka GK är att driva banan och se till att vi varje år försöker att bli lite bättre än föregående år. Detta tänk att sätta ribban lite högre än vad vi klarar av har ju gett resultat i form av distriktets bästa bana och att vi ligger högt rankade i Sverige. Vi har även fått förtroendet och med beröm genomfört Swedish Golf Tour, medlemmar och gäster tycker banan är otroligt bra.

Hur har vi då lyckats med detta? Den här listan är lång men det finns faktorer som sticker ut som, utbildad och kunnig personal, vi jobbar mer effektivt, vi reflekterar -diskuterar och justerar skötseln av banan till varje säsong till och med varje vecka. Detta kan handla om klippningar, dressningar, bevattning, bekämpningar, personal, vilka moment som skall göras om banan är blöt kontra torr, invintring av banan, luftningar och mycket mer. Som ni förstår så baseras allt på beslut som jag med personalen tar. Ibland tar jag beslut som drabbar vissa mer negativt än andra men i längden gynnar banan och spelare. Nu har vi kommit till ett sådant beslut ”vagnförbud”.

Varför tog jag med styrelse detta beslut?
Svaret är kort och enkelt, för att få bort de vinterskador som vagnarna gör på banan. De största vinterskadorna vi måste jobba med varje vår är efter vinterspel och skadesvamp (vid extrema vintrar som 2011 även is). Det är för mig fullt naturligt att vi tar bort en faktor som ger oss vinterskador. För att få bort vinterspelskadorna helt måste vi stänga banan på vinter som många andra banor gör, men detta är inte aktuellt. Det är ju även så att det rör en väldigt liten del av medlemsantalet ca 3 % som faktiskt skapar mer skador på vintern än alla medlemmar och gäster gör som spelar på sommaren.

Vi har under en längre tid pratat med både medlemmar och gäster angående vagnförbudet. I stort sett uteslutande alla som vi har pratat med upplever beslutet som positivt samt ansvarstagande och har full förståelse. Exakt mellan vilka datum som förbudet kommer att gälla styr vädret. Men det kan bli aktuellt från mitten av december till mitten av mars. Under denna tid kan ju vintervädret komma och gå men vi har ett förbud som gäller hela perioden. Dock är det svårare att säga ett exakt datum för upphörande av förbud.     

Det finns tre problem som vagnar och gångtrafik utgör på vintern. 

  • Kompaktering
  • Spridning av svampsporer
  • Gräsplantan (tillväxtpunkt) dör vid upprepad nötning vid spel i frost eller låg tillväxt

Den kanske största faran för gräset är ett nötande i fruset eller i ett gräs som ej har tillväxt. Och även om marken är tjälad så kommer skador att uppstå. Vid omslag kan frostkristaller skada gräset celler. Alla typer av skador kompaktering, Spridning av svampsporer samt nötning skapas av våra skor och vagnar.    

Skillnaden på tilltryckt yta mellan en golfare som spelar med bärbag kontra vagn är stor. Golfaren som spelar med vagn trycker till en yta av 0,31 m2 per meter och på 6 km blir det 1860 m2. Golfare som bär trycker till en yta av 0,07 m2 och på 6 km blir det 420 m2. Slutsats, spel med vagn på 6 km trycker till på 1440 m2 större yta än golfaren som bär. Slår du ihop detta med de tidigare nämnda problemen så hoppas jag att alla förstår skillnaden och varför vi inför ett vagnförbud under vintern.  

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef.