Samarbete med Tanums Kommun

Fjällbacka Golfklubb fortsätter samarbetet med Idrottsskolan i Tanum kommuns regi, som i sin tur driver detta arrangemang ihop med Västsvenska Idrottsförbundet och Idrottslyftet. Idrottsskolan ger barn- och ungdomar möjligheten att genom lek- och rörelseglädje prova på flera olika idrottsaktiviteter, där golf är en av dessa. Arrangemanget är kostnadsfritt för deltagarna.

Från Fjällbacka Golfklubbs sida är det Klubbchef och tränare Ture Eriksson som håller i arrangemanget.

Lördagen 21/4 var den första av tre lördagar som Idrottsskolans drygt 30 deltagare (plus föräldrar) gästade Fjällbacka Golfklubb. Ture Eriksson instruerar deltagarna i pitch och chip, Samuel Eriksson sköter puttning och Robert Tjerbo visar hur man slår lite längre slag på Drivingrangen.

Fjällbacka Golfklubb hälsar Idrottsskolans deltagare (och föräldrar) välkomna tillbaka den 28/4 och 5/5.