Information om Covid-19

Coronaviruset

 

Med anledning av den rådande situation i Sverige avseende spridning av coronaviruset vill vi från Fjällbacka Golfklubb informera om följande:

 

Våra sanitetsutrymmen städas regelbundet med desinfektionsmedel och är utrustade med tvål och handsprit vilket möjliggör en god handhygien för den som besöker dessa utrymmen.

Vi kommer även att se över om ytterligare åtgärder behöver vidtas för dessa utrymmen.

 

Vad det gäller restaurangen så kommer vår krögare i samråd med styrelsen att återkomma med riktlinjer för vad som gäller i samband med restaurangens öppnande i påsk.

 

Vi följer löpande utvecklingen av spridningsförloppet och återkommer med information om hur detta kommer att påverka Fjällbacka GK:s medlemmar och gäster.

 

Styrelsen