Månadsbrev banan november

Foto: 2021-11-02, Hål 1

Foto: 2021-11-02, Hål 1

November månad och allt går som på räls.

Nu är det höst och väder efter det, även den sedvanliga septemberfrosten har varit på plats. Men trots höstrusket så rullar allt på enligt plan. Här följer några exempel på jobb, vi har renoverat gul tee på hål 8 och 16 inkl sådd, sått en blomsteräng vid dammen på hål 15, jobbat med att belysa upp rangen kvällstid och morgon (som snart är klart), börjat förbereda asfaltering av gångvägar runt 5:ans tee`s samt dressning av inspel och greener.

Det vi startar november med är att vi kommer riva ladugården vid hål 11. Det känns sådär att riva en sådan här byggnad som en gång var hjärtat i jordbruket på platsen och som även tjänat som golfbanans första verkstad. Men ladan var i stort behov av upprustning, taket började blåsa av, stora delar var ruttet och anpassat efter djurdrift. Ytan där ladugården stod kommer att integreras med de former som kommer från fairway och green. Det kommer att bli superbra!

En lite återkoppling till blomsterängen på hål 15 som jag nämnde ovan. Länsstyrelsen har anlitat ett företag som heter Calluna som är experter på bl. a naturvård, de har besökt ett antal utvalda golfbanor däribland Fjällbacka. Vad det handlar om är våra insekter, fjärilar och bin. Detta är ett initiativ för att höja medvetenheten och kunskapen om den viktiga plats som golfbanan utgör för dessa djur och vad kan vi med enkla medel hjälpa till med. Då är tex en blomsteräng vid 15 i kombination med grusslänten i lite söderläge från 16 tee mot fyran en fantastik hjälp för dessa viktiga djur. Bör nämnas att få upp en bra och fin blomsteräng tar några år. Jag har sagt det förut men golfbanor utgör fantastiska ytor för djur såväl som vatten- marklevande och fåglar, så det är inte bara golfare som trivs här.

Banan är i skrivande stund riktigt bra men lite blöt.

Om vädret vänder mot kallare kommer vi att sätta ut vintergreener och spel gäller alltid mot dessa vid frost, inga undantag. Vinterutslag är redan utsatta och vi kommer att växla över till dessa successivt.

Ha de gött!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef