Månadsbrev banan november

Foto: 2020-11-06, Green 9

Foto: 2020-11-06, Green 9

Hej!

November månad och inget är sig likt, det är ovanligt mycket golfspel för säsongen, ingen skadesvamp och väldigt varmt för att vara november... 

Denna månad kommer vi fortsätta att utveckla och förbättra banan. Men om vi börjar med det vi redan har hunnit med; vi har påbörjat ny röd tee på hål 4 och 6, finjustering och sådd av dessa kommer att ske till våren. Vi har tagit bort den lilla bunkern till vänster på hål 3, pga. att av den straffar fel kategori golfare. Och vi har hunnit rensa en del dräneringar. Förbättringar som ligger framför oss är; justering av rangeytan, nya dräneringar, renovera några bunkerkanter samt snygga till gångstigar. Utöver detta har vi fortfarande klippningar, bunkerkrattning och hålflytt. Även röjningar, entreprenadjobb, verkstadsjobb m.m. är inplanerade.    
Många golfbanor stänger, men vi har fortsatt öppet. Detta bör vara ett kvitto på att vi lyckas förbättra banan varje år med bl.a. fler dräneringar, för oj vad det har regnat.
Vi har förberett vinterutslag och vintergreener och dessa kommer inom en kort framtid att sättas ut. Vid frost är det som vanligt absolut förbjudet att beträda sommargreener!

Med risk för att låta sur, men jag är väldigt, VÄLDIGT trött på att det är så många som inte lagar sina nedslagsmärken. Min ambition är att höja nivån på vår anläggning och då måste vi bli bättre på att laga nedslasmärke för att höja greenkvalitén. Jag vet att detta inte är ett unikt problem på Fjällbacka utan på alla banor mer eller mindre. Så snälla hjälp oss att höja kvalitén genom att laga nedslagmärke på greenerna. Tack på förhand!

Tänk på att Corona är på gång att öka igen, följ rekommendationerna!

Nu tar vi oss an november!

Med vänlig hälsning Robert Molin /Banchef