Månadsbrev banan september

Foto: 2019-09-02, Green 8

Foto: 2019-09-02, Green 8

Hej!

September månad och lugnet lägger sig över Fjällbacka.

Nu går vi in i en tid med mer utrymme att jobba med specifika jobb som vi inte gör under sommaren. Exempel på detta kan vara dränering, djupluftningar, stödsådder, större dressningar, bunkerjusteringar, stubbfräsningar m.m. Större jobb startar vi upp senare i höst för att inte störa golfandet för mycket under september.
Jag brukar säga att det är några få veckor på året då allt är bra och utan några problem ute på banan sett ifrån mitt perspektiv och där är vi nu. Vi som jobbar på banan har lätt för att se det som är mindre bra eller behöver åtgärdas och svårare att se det som är bra… Under året är det mycket som kan ställa till det, som vinterskador långt fram i våren, torka, stora nederbördsmängder, skadesvampar, mekaniska skador m.m. Det är mycket som kräver insatser från oss på banan, men som jag skrev, nu är allt bra!

Augusti månad flöt på bra. Det enda jag tänker på när jag tittar i backspegeln är hur extremt mycket farligt spel det är mot oss banarbetare och indikationerna är samma från kollegorna runt i landet. Vet att möten och diskussioner är på gång med bl.a. SGF om hur vi kommer till bukt med problemet.

David och Felix avslutade sina sommarjobb i mitten av augusti. Tack för ett bra jobb över sommaren!

Vi ses!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef