Månadsbrev banan oktober

Foto: Green 7, 2019-10-04

Foto: Green 7, 2019-10-04

Hej!

Oktober månad och hösten är här.

Nu har vi passerat hummergolfen som är ett riktmärke för oss på banan gällande större jobb. Så denna vecka har vi torvat av halva puttinggreen för att jämna ut ytan och få planare puttytor vilket har efterfrågats. Lite andra jobb som vi har framför oss är att få ut vintergreener och vinterutslag, luftningar och dressningar, fastighetsunderhåll, dräneringar, entreprenadjobb, trädfällningar, renovera gångvägar m.m.
Det är nu på hösten som vi förbättrar banan tills nästa säsong och att få vara medlem (och arbetare) på en golfklubb som satsar på banan och vill utveckla helheten känns riktigt bra, jag tror att ni som är medlemmar här håller med.

Banan är i skrivande stund riktigt bra! Men jag vet att vi går in i en tid då mögel trivs och det gäller för oss att vara vakna och bredda. Här gäller det att förebygga och det gör vi med bla. balanserad och rätt gödning, dressning, vassa knivar på klippnara, daggning och luftning. Tyvärr tror många att golfklubbar spyr ut kemikalier vid minsta lilla mögelfläck viket är helt fel. Vi gör allt vi kan innan en droppe kem går ut och vi är duktiga på att förebygga.     

Framåt nu kommer antagligen frosten och hälsar på till och från. Och då är det förbjudet att beträda greenerna, som det alltid är vid frost! Ser du någon som går på frusna greener hjälp oss då och säg till den det berör att genast gå av green.

Ingemar Jarnedal slutade sin säsongsanställning i slutet på september, tack för en bra insatts över säsongen! 

Vi ses!

Med vänlig hälsning Robert Molin / Banchef