Månadsbrev banan november

Foto: 2018-11-01, Green 8

Foto: 2018-11-01, Green 8

Hej!

November månad och höstjobben är i full gång.

Vad kommer då hända under november på banan:
Vi har mycket jobb framför oss, några exempel på banjobb är dressning av inspel och greenområden, tömma bevattningen, röjningar samt förbereda banan för vinter.
På fastighetssidan kommer vi fortsätta med renovering av omklädningsrummen samt rullande underhållsarbete. Sist men inte minst har vi projekt inför nästa säsong, vi kommer att bygga en ny damm till bevattningen så vi är lite mer beredda om årets sommar skulle upprepa sig, vi skall dränera, bygga en ny gång mellan 7:ans green och 8:ans tee, fräsa bort stubbar på banan, justera vissa bunkrar samt bygga om stora bunkern bakom green 16 till en gräsbunker m.m. Vi har även lite beställda entreprenadjobb framför oss. Bör tilläggas att vi gör nästan alla jobb själva. Varje vinter har jag en tendens att planera in mer jobb än vi mäktar med, fördelen är ju att vi hela tiden har fullt upp medans nackdelen blir känslan av att inte bli färdiga. Men vi jobbar i prioriteringsordning så att de viktigaste jobben blir klara.

Bana är i skrivande stund lite blöt men bra. Vi har fått lite mögelfläckar på fairway men greenerna ser bra ut.

Vad hände på banan under oktober:
Vädermässigt har det varit ett varierat oktoberväder med storm, högvatten, frost och regn men även riktigt fina dagar. 
Blev en bra månad på banan, vi har bl.a. satt ut vintergreener och vinterutslag, fyllt upp dräneringsränder med sand, dressat greener samt djupluftat greener och tee. Vi har även startat upp renovering av omklädningsrummen vid klubbhuset, börjat med vinterservice på våra maskiner samt fortsatt med röjningsarbeten.

Viktigt!
Tänk på att vid frost och minusgrader är det spel mot vintergreener som gäller. Går någon på frusna sommargreener kan vi få skador som ligger kvar till sommaren och det misstänker jag ingen vill vara med om. Minsta osäkerhet spela mot vintergreen.
Vid frost gäller även vagnförbud men om medicinskt skäl föreligger kan vagn tillåtas.      
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef