Månadsbrev banan maj

Foto: Green 18, 2018-05-02

Foto: Green 18, 2018-05-02

Hej!

Maj månad, och en grön explosion är på ingång!

Vi börjar med en reflektion över april:
April startade med växlande temperatur med minus på nätterna och plus på dagarna, men på det hela har april varit okej vädermässigt.
Den 7 april hade vi vår städdag. Detta blev som vanligt en superbra dag tack vare er medlemmar. Vi skrubbade altandäck, städade, justerade bunkrar, putsade fönster, krattade vass och mycket mer.
Vi har haft mer än fullt upp på banan denna månad. Tyvärr har vi inte hunnit så långt som var planen under april så möjligen kommer några jobb att flyttas till fram till hösten. Här följer ett axplock med jobb gjorda under månaden, vi blev färdiga med det nya rangetaket, startat upp bevattningen samt lagning av läcka. Entrepenadjobb, gödningar och dressningar, byggt upp den nya trappan till tee 13 inte helt färdigt dock, justering och sådd av gul tee 15. Till detta kommer den vanliga banskötseln så dagarna går fort, alldeles för fort.

Vad kommer att hända under maj:
All fokus kommer att ligga på att bli klara med projekten samt jobba upp banfinishen till Swedish Golf Tour den 17–19 maj. Bankvalitén kommer att vara bra till tävlingen. Vi kommer gå in i en period där grönskan fullkomligt exploderar vilket gör livet lite lättare för oss.

Den 8 maj skall vi måla om våra parkeringsfickor om det inte regnar. Detta medför att nedre parkeringen kommer att vara avstängd på morgonen. Men allt eftersom vi blir klara med linjerna öppnar vi upp parkeringen igen.

 Sist men inte minst några saker jag vill att du tänker på:

  • Tänk på vår säkerhet, slå inte mot oss innan du fått klartecken.
  • Laga ditt nedslagsmärke.
  • Lägg tillbaka din uppslagna torva på fairway.
  • Lägg tillbaka hela krattan i bunkern.
  • Du får gärna slänga din trasiga träpegg i ruffen.  

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef