Månadsbrev banan november

Foto: Green 2, 2017-11-01

Foto: Green 2, 2017-11-01

Hej!

November månad och löven har fallit.

Vi börjar med en reflektion över oktober:
Denna månad har vi kunnat släppa klippningarna och rutinjobben och gått över till de jobb som hör hösten till. Några av jobben har varit att sätta ut vinterutslag och klippa upp vintergreener, dressat och luftat greener, säkra frostkänsliga vattenledningar, dränerat samt påbörjat renovering av tee på hål 15. Teeombyggnationen på hål 15 innefattar alla tee. Gult byggs på samma plats och kommer att höjas ca 70 cm. Rött kommer att flyttas fram 30 meter och även detta tee kommer att höjas.

Vad kommer att hända på banan under november:
Vi kommer att fortsätta jobba med tee på hål 15 som är ett ganska stort projekt, men vi kommer även att påbörja uppsnyggning runt kiosken som bla. innefattar nytt utvändigt golv samt ny dörr på kiosk och toalett. Det som ligger i pipeline utöver detta är en ny trappa upp till tee 13, förbättra bevattningen på vissa områden, justera några bunkrar samt asfaltering av gångväg.   

Tänk på att det är absolut förbjudet att gå och spela på frostiga sommargreener. Då gäller spel mot vintergreener!

Det är med stor sorg och saknad jag måste meddela att vår kollega och vän Roger Andersson avled hastigt den 24 oktober. Svårt att finna ord för detta men Roger lämnar ett stort tomrum efter sig, få människor är så snälla och hjälpsamma som Roger var. Livet är kort, ena stunden är Roger här och skrattar och helt plötsligt är han borta. Vi saknar dig Andersson! Våra tankar är med honom och hans släktingar och vänner.

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef