Månadsbrev banan maj

Foto: Green 7, 2017-05-02

Maj månad och banan skall leverera!

Vi börjar med en reflektion över april:
Vädermässigt så har april gett oss mycket natt- och morgonfrost. Och på grund av detta har gräset stått still och stampat utan någon direkt tillväxt. Samt att när det är morgonfrost kommer vi inte ut i tid för att kunna sköta greenerna som vi vill. Fredagen innan Valborg kom det 45mm regn med lite snöinslag, men efter regn kommer sol heter det ju, vilket stämde bra denna gång.
Ett axplock av banjobb som vi fixade under månaden var bla. justering och tovning samt sådd av 18´s alla tee, grusade upp vägen genom golfbanan, justerade röd tee på 5:an, skurit alla bunkerkanter, luftade alla tee, dressade greenerna samt gödslat fw. Vi har även börjat sätta ny kantsten bakom green 18 för att styra undan allt regnvatten som kommer från klubbhuset. I skrivande stund ser banan riktigt bra ut.
Vi fick under månaden en ny medarbetare på banan som heter Emma och så kom vår gamle säsongare Isak tillbaka, Välkomna!

Vad kommer att hända under maj:
Den stora händelsen blir naturligtvis Swedish Golf Tour (gamla Nordea Tour) 18-20/5. Vi har nu ca två veckor kvar till startskottet och har mycket jobb kvar tills vi är redo för tävlingen. Vi skall bl.a. sätta färdigt kantstenen vi 18`s green, putsa hela banan, justera bunkersand, få till klipplinjer, grusa upp gångvägar samt sätta klipphöjder och mycket mer. Banan är uppgödslad och dressad så nu väntar vi bara på värme och tillväxt så kommer bana att leverera på topp till tävlingen.

Vi vill ju ha en bana i toppform, eller hur? Det finns mycket vi inte styr över som påverkar banas kvalitet som väder och i viss mån patogener för att nämna några. Men det finns mycket mer vi kan styra över, och ett av dem är nedslagsmärken. Jag blir så trött av att se alla olagade nedslagmärken som försämrar greenkvaliten, så snälla alla ni som läser detta laga ditt nedslagsmärke och skulle du råka laga 3 nedslagsmärke till på samma green är du guld värd för oss!

Några saker jag vill att du skall tänka på:

  • Som jag skrev ovan tänk på att det är DITT ansvar att laga DITT nedslagsmärke.
  • Lägg tillbaka HELA krattan i bunkern efter dig.
  • Banarbetare har företräde på banan och vi har inte ögon i nacken.
  • Lägg tillbaka din torv på fairway

Spela nu mycket golf och njut!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef