Månadsbrev banan april

Foto: Green hål 3, 2017-04-03

Hej!

April månad, och våren är på väg!

Vad hände på banan under mars:
Vädret var med oss och vi kunde öppna sommargreener och grästee på par 4 och 5 den 24 mars. Jobben har varit många och varierande. För att höja banan innan öppnandet så klippte vi alla ytor, satte ut bolltvättar och soffor, justerade alla bunkrar efter vintern samt grovstädade hela banan. Övriga banjobb har t.ex. varit uppstart av bevattningen, servat bevattningsspridare, arbetat färdigt med 6:ans nya fairwaybevattning samt börjat igen med våra nya tee på hål 18 för finjustering. Vi hann även med några utbildningar och lite entreprenadjobb denna månad.     

Vad kommer hända under april:
Som jag brukar skriva så får vi hoppas på bra väder… april är månaden då alla sidoprojekt skall bli färdiga och bana skall få sin form den skall ha över sommaren. Några ex, på banjobb som ligger i pipeline är dressning, gödning, torvning, sådd och luftning.

När vi nu går in i april är banan riktigt bra. Vi har några gamla snömögelfläckar på greenområdena och tee, men dessa kommer att försvinna på några veckor med tillväxt. Känns bra att starta säsongen med en kanonbana, misstänker att detta kommer bli ett bra år!    

Några saker jag vill att du skall tänka på:

  • Tänk på att det är DITT ansvar att laga DITT nedslagsmärke.
  • Lägg tillbaka HELA krattan i bunkern efter dig.
  • Banarbetare har företräde på banan och vi har inte ögon i nacken.

 

Vi ses på banan!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef