Månadsbrev banan september

Foto: Green 3, 2016-09-01

Hej!

September månad och lugnet har lagt sig över Fjällbacka GK.

Vi börjar med en reflektion över augusti: Vädermässigt så gav månaden oss en förhållandevis torr bana, för åter igen så kom nederbörden som skyfall. Vilket medfört att vi har fått laga gångvägar igen, till och med vår nysådda torvodlig regnade sönder. Det föll ca 75mm regn totalt.
 Under månaden så gick en ventil sönder i pumphuset vilket gjorde att vi inte kunde vattna, men som tur var så kunde vi få igång bevattningen igen på 3 dagar ”lätta fel är bra fel”.
I slutet på månaden kunde ett högre svamptyck på banan konstateras vilket hör hösten till, tyvärr. Övriga jobb på bana har varit dressning av greener och djupluftnig. Vi har även sått om halva torvodlingen.

Vad kommer att hända under september: Banan har och kommer att fortsättningsvis vara bra så vida vi inte dränks i regn. Troligtvis kommer första morgonfrosten under månaden och då är det absolut förbjudet att gå på våra greener.
 Fortfarande rullar sommarens rutinjobb på och kommer så göra så länge vi har god tillväxt i gräset samt säsongspersonalen på plats. Vi skall försöka få till en stödsådd av greenerna denna månad, vilket innebär sådd, dressning och luftning. Detta för att underhålla och komplettera vårt greengräs rödsvingel.

En tankeställare… Var är vi på väg? Efter en sommardag med golfspel så ligger det uppslagen torv på fairway, fullt med nedslagsmärken på greenera, bunkerkrattorna ligger slängda runt bunkrarna och det står kvar skräp på banan. Hyrvagnar ställs lite överallt efter spelad runda och till och med golfbilarna ”missas” att köras in i sitt garage, för att ge några exempel. Jag är lite trött på denna nonchalans. Har det alltid varit så här? Eller är vi på väg in i ett mer egoistiskt samhälle där vi bara bryr oss om oss själva?
 Ordspråket ”så som du vill bli bemöt skall du bemöta andra” tycker jag är bra och kan översättas till spelet på banan. Vem tycker inte det är trevligare och komma till en green utan nedslagsmärke, spela på en fairway som är lagad och där bollen inte åker ner i en grop efter en uppslagen torva. Eller att komma fram till en bunker och bunkern är krattad och krattan ligger snyggt i bunkern, slippa hitta skräp på banan och hyrvagnarna ställs tillbaka för nästa att hyra m.m.
 Jag är övertygad om att vi alla kan bidra till något som hjälper den som kommer ”efter” oss oavsett om det är att laga ett nedslagsmärke eller sträcka ut en hjälpande hand. För det är ju det vi förväntar oss av andra…    

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef