Månadsbrev banan november

Foto: Övningsgreen och första tee, 2016-10-31

Hej!

November och vintern närmar sig.

Vi börjar med en tillbakablick över föregående månad:
Oktober startade med årets populäraste tävling, hummergolfen. Tyvärr blev prisbordet på 140 humrar förskjutet pga. storm och dålig fångst. Vädermässigt så har oktober varit fin med endast 40 mm nederbörd. Frostnätterna började komma, och då gällde och gäller vintergreener som sattes ut.
Denna månad satte vi full fart med kommande höstprojekt för att hinna med allt som ska göras innan januari och eventuell vinter. Vi startade med att justera vänster sida av 7:ans green och greenområde, ca 18 ton material har körts dit för att räta upp greenytan igen. När vi torvar av och på igen är det svår att omgående få en färdig 100 % -ig putt yta på green, men med tiden kommer vi dit. Efter detta gick vi på området vid första green där vi grävde ur dammen och förlängde muren samt tog bort greenbunker med en markhöjning. Resultat blev riktigt bra och misstänker att ingen kommer att sakna bunkern…
Vid sidan om alla projekt så har vi alla andra rutinmässiga höstjobb. Några ex. på större banjobb som gjordes under oktober: djuplufting och dressning av greener, djuplufting av tee, höstgödningar och dressning av alla inspel och greenområde.         

Vad kommer att hända under november:
Vi kommer att fortsätta i full fart med projekten. Några av dem är justering av vit tee hål 16, nytt rött tee hål 5, nytt rött, blått, gult, och vitt tee hål 18 plus lite annan gott och blandat. Vi har även lite entreprenadjobb som väntar samt förberedelse på invintring av banan.

Vi kommer även denna vinter att ha vagnförbud för att skona bana. Vi kommer att informera under banstatus på hemsidan och med skyltar vid klubbhus när detta träder ikraft. (Om medicinskt skäl föreligger kan klubben tillåta vagn.)

En påminnelse om att vid frost är det absolut förbjudet att beträda sommargreenerna, då gäller vintergreener. Vad är då frost? självklart för många men tydligen inte för alla. Frost är när iskristaller fäster sig på gräset. Alltså drar du handen i gräset och det fortfarande är vitt är det frost. Är det dagg blir du blöt och det vita försvinner.( Wikipedias förklaring av Frost är iskristaller som bildats av frusen luftfuktighet på kalla ytor som konkreta föremål. Rimfrost bildar snöflingeliknande mönster på plana ytor. Tjäle bildas av att kapillärt bundet vatten fryser och binder samman partiklarna i jorden så den blir hård. Markfrost är den frost som bildas på markytan när denna har en temperatur under noll grader och temperaturen i luften är över noll grader. )Är du osäker chansa då inte, spela mot vinergreen eller ring mig på 070 600 49 75. Om någon går på en frusen green så finns risk för stora skador på gräset! Ser du någon som spelar på en frostig eller frusen sommargreen så gör mig, alla medlemmar och gäster en tjänst och säg till de berörda att genas kliva av greenen. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning Robert Molin / Banchef