Månadsbrev banan maj

Foto: 2016-04-28, hål 9

Hej!

Maj månad och vi står inför en grön explosion.

Vi börjar med en reflektion över april:
Vädermässigt så har det varit torrt och kallt med mycket frost. Detta har medfört att gräset stått och stampat utan någon direkt tillväxt. Vilket har lett till en viss frustration eftersom Nordea Tour närmar sig med stormsteg, den 18 maj har vi Pro Am och efter det följer 3 tävlingsdagar. Men det ser ut som ett väderskifte är på gång med mer värme så vi får hoppas på detta.
 Vi har avslutat våra vinterprojekt som första tee, granitmuren är på plats och röd och gul teeyta är sådda. Backtee (vit tee) på första tee har vi torvat för att få det spelbart till Nordea Tour. Vi har även slutfört och sått rött tee på hål 8 samt övningstee på rangen. Övriga jobb på banan har varit gödning, dressning, hjälpsådd och justering av bunkerkanter.
 På vår städdag den 9 april hade vi ett nära på rekorddeltagande vilket var superkul. Några av de uppgifter vi fick hjälp med var städ runt klubbhus, alla rutor i klubbhus putsades, fick fram pluggade bollar på rangen, tagit bort vass på banan, lagat nedslagsmärke, kört bort ris samt rensat ogräs. Tack till alla som hjälpte till!
 Vi fick tillskott av två säsongare under denna månad, Isak som har jobbat flera säsonger hos oss samt Mats som gör sin första, välkomna!

Vad kommer att händ under maj:
Vi vill ha värme! Så gräset kommer igång och börjar växa på allvar. I början av denna månad ligger focus på att förbereda banan för Nordea Tourtävlingen. Det skall putsas, gödslas, fixa med bunkrar, dressas, få till fina klipplinjer m.m. Nu när vi har avslutat alla projekt passar det bra i tiden att gå över mer och mer till klippningar och rutinjobb som gör banan fin för er!

Som jag skrev tidigare har vi lidit av morgonfrost. När det är frost på vårkanten stänger vi bana helt från spel tills det tinar. Detta rör sig oftast bara om någon timme på morgonen och har hittills inte påverkat tidsbokningen. Tyvärr har vi mött irritationer från vissa medlemmar som inte kan förstå hur vi kan stänga hela banan bara för det är frost. Jag skall försöka svara kort på detta.
Mitt jobb är att se till så ni får en sådan fin och bra bana som möjligt. På vårkanten när gräset har börjat växa lite och alla processer i plantan är igång är gräset väldigt känsligt för tramp eller annan störning i frost. Det är inte bara green som är känsligt utan allt gräs på banan som fw och tee också. Gräset är mycket känsligare nu på våren kontra ett invintrat gräs i januari. Så vi stänger inte bana ex. mellan kl. 6:00 och 8:30 vid frost på morgonen för att vara dumma utan för att vi vill ge dig en så bra bana, med så lite skador som möjligt. Detta bör vara enkelt att förstå och respektera kan jag tycka. Jag hoppas att medlemmar och gäster uppskattar att vi tänker på banans bästa.    

Som några av er säker har lagt märket till håller vi på att sätta upp ett markistak över vår utservering. Detta ger oss möjlighet att fälla ut ”tak” på en yta av 100m2. Så även vid ösregn eller gassande sol kan du nu njuta av vår fina uteservering. Välkomna att testa!  

Till sist några saker jag brukar tjata om:

  • Lägg tillbaka HELA krattan i bunker efter dig.
  • Laga ditt nedslagsmärke, hittar du inte ditt ta ett annat.
  • Du får gärna slänga din trasiga träpegg i ruffen eller ta med den.
  • Tänk på vår säkerhet! Ska du slå mot oss gäller först släkt varningsljus och uppsträckt (kommunikation) hand från oss innan du slår.  

Vi ses på banan!

Mvh Robert Molin/banchef