Månadsbrev banan augusti

Foto: Hål 10, 2016-08-01

Hej!

Augusti månad och det är full beläggning på banan.

Vad hände under juli:
Vädermässigt så skulle man kunna tro att vi har haft en månad med lite nederbörd -om vi ser och spelar banan. Men det stämmer inte riktigt för nederbörden hamnade på 100 mm under juli. Problemet är att nederbörden har kommit mest som skyfall vilket resulterar i att vattnet rinner av ytorna istället för att sugas upp av marken.
Några av jobben på banan har varit greendressning, röjning, gödningar, laga sönderregnade vägar och ogräsbekämpning. Utöver detta har även de dagliga rutinjobben rullat på.
Vi har haft ett extremt stort speltryck på banan, tidsbokningen har i stort sett varit helt full, vilket lett till att många valt att gå ut innan tidsbokningen. Faktum är att det var många år sedan vi hade så mycket spel runt oss när vi klippt och skött banan på morgonen. Men att det blir trångt mellan banarbetare och golfare tidig morgon får vi se som ett lyxproblem, tänk bara på att banarbetare har företräde.

Vad händer under augusti:
Vi får hoppas på en månad med bra väder och fortsatt mycket golfspel. Men av erfarenhet vet vi att speltrycket automatiskt kommer att minska när vi kommer in en bit i augusti då semester och ledighet är över för många.
Vi skall försöka att få till en greendressning då greenerna ”skriker” efter detta. Banan är riktigt bra och vi skall kämpa på för att behålla kvalitén.
Våra sommarjobbare Jonathan och Casper slutar i mitten av augusti, tack för ett bra jobb.

Till sist några saker jag brukar tjata om:

  • Lägg tillbaka HELA krattan i bunker efter dig.
  • Laga ditt nedslagsmärke, hittar du inte ditt ta ett annat.
  • Du får gärna slänga din trasiga träpegg i ruffen eller ta med den från tee.
  • Tänk på vår säkerhet! Ska du slå mot oss gäller först släkt varningsljus och uppsträckt (kommunikation) hand från oss innan du slår.

Vi ses där ute!

Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef