Månadsbrev banan december

Foto: Green 13, 2015-12-01

Hej!
 
December månad, och det närmar sig jul och ett nytt år!
 
 
Vi börjar med en reflektion över november:
November blev en ostadig månad med 130 mm regn, blåst, högvatten och frost. När vi gick in i november fick vi ett väldigt högt svamptryck på banan, men greenerna stod emot trycket. Vi startade månaden med att lufta runt våra greener för att få ner luft i marken och få en torrare yta som motverkar svampangrepp. Vi har gjort en del grävmaskinsjobb som renovering av röd tee på hål 8 samt ny och utökad yta av tee vid övningshålet. Vi har även jobbat mycket med att spola gamla dräneringar så dessa fått nytt liv.  Gjort service på maskiner, luftning av fairway, tömt vår bevattning och sågat ner gamla och döda träd på banan. Vi har haft grästillväxt i stort sett hela november men pga. blöta förhållanden och frost har vi inte kunnat klippa. Vid denna tidpunkt på året är banan väldigt känslig och får lätt skador så respektera avspärrningar runt greener, elbilsförbud samt vagnförbud.
 
Vad kommer att hända på banan under december:
Vi har beslutat att bygga om första tee. Problemet är att det inte finns någon väg dit för transport av de 200 ton med nytt material som skall komma på plats. Det vi har fått göra är att bunkra upp allt material som såbädd, dränering, bevattning samt granitmur för att när det blir tjäle kunna köra ut det så snabbt och effektivt som möjligt.  Men om det inte blir någon tjäle alls tänker kanske du, ja då kommer vi att bygga om ett tee av samma yta som har transportväg hela vägen fram. Lite övriga jobb på banan blir snickeri, entreprenadjobb, vinterförberedelser av banan, utbildningar, röjningar och service av maskiner. Sommargreenerna kommer vi förmodligen att stänga i slutet av månaden, information om detta hittar du under banstatus på hemsidan. Vi kommer avsluta månaden och året med lite härlig ledighet och återkommer nästa år med massor av ny energi!  
 
En liten tankeställare.
Hur utnyttjar vi banpersonalen på klubbarna? Ett gäng som bara sköter det gröna under växtsäsong och som känns överflödiga när det slutat växa eller ett gäng som sköter om hela anläggningen och utvecklar den. Det här kan ju se olika ut men jag vet att vi måste se värdet och höja statusen på fast personal som kan jobba mycket bredare än vad vi många gånger tror och gör det billigare än att hyra in otaliga tjänster på klubbarna. Som problem med dränering, maskiner, bevattning, datorer, måleri, snickeri och byggnader. Om tanken finns bland banpersonalen att ”det vi inte kan lär vi oss” kan klubben tjäna pengar. Personalen på Fjällbacka har under året gjort jobb för ett värde av ca en halv miljon som många andra måste hyra in. Som t.ex. nya dräneringar, djupare reparationer av maskiner, snickerier och ombyggnationer, bevattningsarbete, målning, grävmaskinsjobb och entreprenadjobb. Tillkommer gör också värdet av att ha en fast stab som brinner för yrket, kan banan och som sliter på anläggningen året om, för mig är detta ovärderlig. Tyvärr är det så att för de klubbar som hyr in entreprenadfirmor för skötsel av banan eller säger upp större delen av personalen är detta som bortblåst, och som följd kommer i slutänden högre kostnader och en sämre bana. Så alla medlemmar där ute se värdet i den fasta personalen på din golfbana.            
 
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi er!
 
Med vänlig hälsning Robert Molin/Banchef