Månadsbrev 2015

Varje månad beskriver Robert Molin (Banchef) arbetet på Fjällbacka bana.