Vinterträning

Vindstilla, -1 grad, solen står lågt, 5 unga killar kommer gående över 1:an fairway med sina bärbagar på ryggen. Målet är platsen för dagens träning på Fjällbacka Golfklubb.

Killarnas tränare Ture Eriksson har satt upp en bana med 5 stationer för inspelsträning mot vintergreenerna på 1:an och 17:e. Ture guidear mellan de olika stationerna och ber att få killarnas bedömning av avstånd till flagg, utan kikare eller GPS. När var och en har gett sitt avstånd meddelar Ture svaret, samtidigt som han mäter upp det med sin kikare. Några av killarna väser ett "Yes", någon är tyst.

Så inleds årets sista vinterträning, fredagen 15 december. De som tränade var Oscar Åkerberg, John Karlsson, Malte Döbeln, Fred Döbeln och Isak Krabbe.

Nästa träningstillfälle blir inomhus i Göteborg någon gång i början av Januari. Ture arrangerar med transport från Fjällbacka.

Fler artiklar

Namn Datum
Taggade knattar på söndagens träningen! 2018-12-04
Månadsbrev banan december 2018-12-03
Banstatus 2018-12-01
Medlemsenkät 2018 2018-11-23
De nya golfreglerna 2018-11-21