Årsmöte med stor uppslutning och avtackning!

Det var glädjande att så många medlemmar kom till årsmötet för att ta del av information om klubbens verksamhet och diskutera förslag i inkomna motioner. 

I samband med årsmötet avgick Claes Grunewald som ordförande i Fjällbacka Golfklubb. Efter 10 år som ordförande tyckte Claes att det var dags för förnyelse och att lämna över till andra krafter. Han kommer dock att fortsätta sitt engagemang för klubben i sin nya roll som ordförande i Valberedningskommittén.

Claes avtackades på årsmötet med blommor och vinglas med Fjällbacka Golfklubb gravyr och även hans fru Christina fick en stor bukett blommor.

Förändringar i styrelsen
Till ny ordförande för Fjällbacka Golfklubb utsågs Johan Ulriksson, som sedan 2015 ingår i styrelsen. Mats Källberg valdes samtidigt in som ny styrelsemedlem.

Fler artiklar

Namn Datum
Taggade knattar på söndagens träningen! 2018-12-04
Månadsbrev banan december 2018-12-03
Banstatus 2018-12-01
Medlemsenkät 2018 2018-11-23
De nya golfreglerna 2018-11-21