Bangänget 2016

Övre raden f.v Fredrik Oskarsson, Mats Nilsson, Örjan Karlsson, Roger Andersson och Robert Molin
Nedre raden f.v Isak Ageland, Casper Carlzon och Jonathan Jönsson