Bangänget 2017

Övre raden f.v Fredrik Oskarsson, Örjan Karlsson, Robert Molin och Roger Andersson 
Nedre raden f.v Emma Liljenberg, Jonathan Jönsson, Ingemar Jarnedal och Isak Ageland